Buskar, häckar och träd

Ja, buskar och häckar behöver skötas. Allt detta tar tid. Vill du att vi ska utföra arbetet åt dig och ge dig mera tid? Vi ansar dina buskar och häckar så att du hela tiden har en vacker trädgård utan att behöva utföra jobbet själv.

Kanske behöver du ta bort eller beskära ett träd på din tomt? Då är det viktigt att arbetet utföres med maximal säkerhet för att inte åstadkomma onödiga skador. Som ett led i vårt miljötänkande omvandlas resterna till flis med hjälp av flismaskin. Ett naturligt sätt att låta träd- och buskrester återgå till kretsloppet.

Gräsmattan

Vilka behov har du när det gäller gräsmattan? Vill du ha den klippt med regelbundna intervaller eller behöver du en helt ny gräsmatta? Du kanske just har byggt hus och behöver få en gräsmatta anlagd?

När det gäller att anlägga en ny gräsmatta är det mycket viktigt att underlaget förbereds på rätt sätt. Behöver du kanske anlägga en ny gräsmatta ovanpå en gammal? Detta kräver bortskrapning av det översta jordlagret samt att stenar, rötter etc tas bort. Sedan läggs ett nytt jord alt. sandlager på.

Kontakta oss så utformar vi den gräsmatta du vill ha.

Trädgård och plantering

Vare sig det handlar om att anlägga en helt ny rabatt eller att göra om en befintlig trädgård så kan vi hjälpa dig.

Berätta om hur du har tänkt dig din nya trädgård och låt oss gemensamt se den ta form. Dina idéer och vår erfarenhet och kunskap ger tillsammans ett bra resultat.

Träd, buskar, blommor - hur vill du utforma din trädgård?

Låt oss hjälpa dig att skapa en trädgård som är lätt att sköta året runt och som passar just dig.

tradfallning

Trädfällning / Beskärning

Att få bort träd som skymmer sikt och ljus kan totalt förändra din utsikt och tomtens helhet. Se till så trädet försvinner på ett säkert sätt, utan att förstöra mark, elledningar, hus, grannens tomt eller i värsta fall: människor.

Det är enkelt att bli av med trädet, men gör på rätt sätt!

Med många års erfarenhet kan våra trädgårdsskötare fälla trädet med god precision, utan att du behöver oroa dig för skador. Självklart är de utbildade med både Klass A: motorsågning och Klass B: trädfällning.

Alla försäkringar finns på plats och du ska tryggt kunna få till den där perfekta utsikten utan problem.

Stubbfräsning

I samband med trädfällningen kan du även bli av med stubben som blir kvar. Stubben blir till flisor och marken görs i ordning så du kan plantera gräs eller blommor, hur du än vill ha det!

Klicka här för att läsa mer om stubbfräsningen >>>

Trädbeskärning

Träd behöver lite omsorg precis som gräs och buskar. Börjar ditt träd se "lite slitet" ut eller om grenarna växer där de inte ska vara så hjälper vi dig att beskära det.

Bortforsling

Ett träd är snyggare när det står i marken än när det ligger på marken. Därför ska du självklart få hjälp att forsla bort trädet när det är nedsågat.