Utvändig fastighetsskötsel för företag

Koncentrera er på kärnverksamheten i ert företag och slipp ta egna personalresurser i anspråk för trädgårdsarbete och fastighetsskötsel.

Se oss som den gamla tidens portvakt som håller snyggt i och omkring era lokaler, vårdar er trädgård och tomt samt ombesörjer snöröjning och småreparationer.

Ni får alla dessa tjänster från ett företag, med en faktura. Dessutom vet ni att arbetet utförs på ett miljövänligt sätt med rätt maskiner och rätt kompetens.

Söker du regelbundet underhåll av din fastighet? Kolla vårt utbud för fastighetsägare/förvaltare

Montering

Behöver du hjälp att montera de nya möblerna till ditt kontor? Kanske ett nytt staket runt trädgården/gräsmattan? Hjälpen är nära - hör av er och berätta vad ni vill ha gjort.

 • Montering av möbler
 • Montering av staket i trä och nät

Parkentreprenad

När det gäller parkskötsel så utför vi löpande det underhåll som behöver göras på era grönytor. Det kan exempelvis röra sig om

 • Underhåll av lekplatser
 • Skräpplockning
 • Dikesröjning
 • Krattning av gångar

Vinterunderhåll

Ibland kommer snön oväntat snabbt och rikligt och då är det tryggt att veta att du omedelbart kan få hjälp med snöröjningen så att parkeringsplatser och gångar hålls rena och dina kunder kommer fram till din butik. Självklart utför vi även halkbekämpning och skottning.

 • Snöröjning
 • Skottning
 • Halkbekämpning

Trädgårds- och markskötsel

Komplett tjänsteutbud på de markytor som finns i anslutning till ditt företag.

Om du har en rabatt eller trädgård så behöver den skötas och du slipper att avsätta tid och personalresurser för det genom att anlita oss, antingen vid behov eller genom löpande avtal. Du har hela tiden fräscha markytor och vackra rabatter runt dina lokaler till glädje för dina kunder och kan fokusera på din verksamhet.

 • Hackning och blåsning av löv
 • Gräsklippning
 • Ogräsbekämpning
 • Trädfällning / beskärning
 • Buskbeskärning
 • Skötsel av häckar, buskar och träd
 • Plantering
 • Rabattvård
 • Upptagning av grus
 • Sandsopning