Kvalitetspolicy

Våra kvalitetsambitioner är att vara en professionell leverantör inom trädgårds-, fastighets- och markskötsel.

Detta innebär att:

  • Våra kunder skall känna att de erhåller en hög servicegrad och ett trevligt bemötande.
  • Vi skall av våra kunder upplevas som engagerade, kunniga och kompetenta.
  • Vår verksamhet skall bedrivas i en strukturerad form där ordning och reda är ledord.
  • Leverans av våra tjänster skall ske på och inom utlovad tid.
  • Uppföljning av uppdrag är och skall vara A och O i vår verksamhet.
  • Vi skall ständigt se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.
  • F'sons Allservice AB förknippas med en välutvecklad, miljöanpassad och modern maskinpark.
  • Vi skall kontinuerligt ifrågasätta och utvärdera nya och befintliga leverantörer/underentreprenörer.
  • Aktivt arbeta med personalhandboken och ständigt utveckla denna.

Denna policy omvärderas efter att kundundersökning och sammanställning av underlag har gjorts.