Miljöpolicy

Vi skall minska verksamhetens negativa miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

  • Där så är möjligt samarbeta med leverantörer som har en uttalad miljöambition.
  • Återvinna/återanvända material och avfall.
  • Samarbeta med leverantörer nära oss.
  • Prioritera utrustning och maskiner med lång livslängd.
  • I första hand välja miljöanpassade kemikalier och drivmedel.
  • Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor genom att hela tiden leta efter nya alternativ..
  • Kartlägga och följa den miljölagstiftning som berör vår verksamhet.
  • Ständigt förbättra vår verksamhet ur miljösynpunkt.
  • F'sons Allservice AB strävar alltid efter att ha en välutvecklad miljöanpassad maskinpark.

Denna policy omvärderas årligen efter att ny miljöutredning gjorts.

F´sons Allservice AB skall hos allmänhet, kunder och medarbetare uppfattas som ett kvalitets- och miljömedvetet, engagerad företag som tar sin del av ansvar för att, inom området, uppnå ständiga förbättringar.