Affärsidé

Vår affärsidé är att skapa trivsel och en hög servicegrad för företag, föreningar, kommuner och privatpersoner:

Vi ska tillhandahålla helhetstjänster inom trädgårds-, mark- och fastighetsskötsel för våra kunder.

Vi vill skapa en säker, trygg och trivsam miljö året runt.

Våra åtaganden omfattar projektering, nyanläggning och fortlöpande skötsel samt vinterunderhåll.

Ett axplock av våra värderingar:

  • Kontinuerlig återrapportering, avvikelsehantering.
  • Kompetenta samt positiva medarbetare.
  • Snabb service.
  • Närliggande objekt.
  • Gott samarbete med kunder.
  • Leverantörer samt underentreprenörer bör finnas i närområdet.

Vår affärsidé omvärderas varje år.